eldh.co blog

Eldhs lag

February 08, 2012

“Då en Usenetdiskussion blir längre, går sannolikheten för att en jämförelse görs som involverar nazister eller Hitler mot ett” - Mike Godwin

Godwins lag är ett välkänt och ständigt aktuellt fenomen. Inte minst en dag som denna, då Maria Sveland satte nytt svenskt Godwin-rekord i dagens DN, genom att först referera till nazister och sedan referera till Anders Bering Breivik (den “nya Hitler” i Godwin-sammanhang) inte mindre än sju gånger.

Men det jag har tänkt på är inversen av Godwins lag, som Carl B Hamilton så vackert exemplifierade igår, nämligen de fall där debatten i stället för att handla om Hitler slutar i ett “Vad skulle Jesus göra?“. Logiken är den samma: I brist på argument tar man till en känd person med starkt symbolvärde för att få fram en poäng. Istället för Jesus kan man dra till med vilken helgonförklarad person som helst – Nelson Mandela, Moder Teresa, Martin Luther King, Olof Palme eller som Hamilton valde, Raul Wallenberg. Skillnaden är endast att man istället för att smutskasta en meningsmotståndare försöker grorifiera sig själv.

Detta är en styggelse, som måste bekämpas med alla tillgängliga medel. Precis som användande av Hitler- och Breivik-referenser bör diskvalificera gärningsmän från vidare samtal, bör även Jesus-referenserna rensas ut från våra debattsidor.

“Då en diskussion blir längre, går sannolikheten för att en jämförelse görs som involverar Jesus eller andra helgonfigurer mot ett” - Andreas Eldh

Written by @eldh