eldh.co blog

"Konsultmässighet"

January 03, 2011

Ska du vara it-konsult krävs det att du har en hel kunskaper och färdigheter. Du ska kunna lära dig snabbt, sätta dig in i nya saker och vara kompetent inom ditt område. Men det finns en egenskap som trumfar alla andra: Konsultmässighet. Vad är då detta?

Bryt sönder ordet: Konsultmässig. Liknande en konsult. För att bli konsult ska du alltså vara som en konsult är.

Hur är då en konsult? En konsult är trevlig, tillmötesgående och flexibel. En konsult är representabel. En god ambassadör för sitt företag. Egentligen handlar det om samma princip som när det gäller dresscode. Stick. Inte. Ut.

Många skulle säkert läsa in fler saker i begreppet konsultmässighet - intresse för affärsnytta, social kompetens etc. etc. Sannolikt skiljer begreppets innebörd också kraftigt på olika företag och till och med mellan olika personer som jobbar med varandra. Däri ligger problemet. Konsultbranchen är full av flummiga begrepp. Alla brancher har väl sin egen vokabulär. Det handlar dels om effektivitet, men även om att skapa en tillhörighet. Inget fel med det. När man är där inne är bägge sakerna viktiga.

Men “konsultmässighet” används framförallt i rekryteringsprocessen. För att sålla. Att använda ett sådant begrepp när man rekryterar är jag väldigt skeptisk till. Det öppnar för godtycke, missförstånd och i förlängningen dåliga rekryteringar. Jag tror att det är viktigt att ha tydliga kriterier uppsatta när man letar nya medarbetare. Speciellt när man ofta är ett helt gäng som tillsammans bedömer olika aspekter av olika kandidater är det viktigt att ha ett tydligt gemensamt språk. Konsultmässighet är så långt ifrån tydligt som man kan komma.

Vad ska man då använda istället? Well, det är en icke alldeles trivial fråga. Att ersätta ett flummigt och vagt begrepp med konkreta och specifika ersättare är av naturen svårt, och det kommer alltid att klämmas en del tår i processen.

Jag har dock ett par förslag på saker som man kan utvärdera istället. Det är ingen komplett lista, men jag skulle hellre använda den här listan än att ge mig på att försöka bedöma “konsultmässighet”.

Utseende. Tror ni att jag skämtar? Gör inte det. Utseendet är viktigt, som jag var inne på i förra bloggposten. Det handlar om att inte sticka ut för mycket på fel sätt, och det handlar om att veta vad man kan utläsa från någons utseende. Det är förstås inte bara om kläder som spelar roll utan även frisyr, hållning, form, etc.

Trevlighet. Väldigt enkelt. Gillar man personen eller inte? Troligtvis kommer andra att göra en liknande bedömning, och det är viktigt att inte anställa personer som ingen gillar.

Affärssinne. Oj oj. Här har vi ett potentiellt flumbegrepp igen. Men jag hävdar att det är tillräckligt användbart för att kunna vara med här, samt att det fångar en viktig del av det man brukar mena med konsultmässighet. Det handlar helt enkelt om man har en känsla för att det man levererar ska vara av värde för kunden.

Sammantaget tror jag att det är viktigt att man inte hymlar med vad man faktiskt bedömer. Det gäller också att veta varför man vill ha anställda med vissa egenskaper. Vad är det som egentligen spelar roll?

Fotnot: Jag har inte jobbat jättemycket med rekrytering och jag kommer säkert få anledning att revidera och utveckla ovanstående resonemang framöver. Jag kommer också att återkomma till andra aspekter på rekrytering och konsultrollen, såväl som andra delar av konsultspråket.

Written by @eldh